Reabilitare DJ 601 B, Blejeşti (DJ 503) – Cosmeşti (DJ 601 C), km 6+038 - 14+540 (L=8,502 km)

SEAP
ID:
SCNA1056927
Data:
23/08/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Alexandria
Furnizori:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
Valoare:
11.836.939,57 RON
Descriere:
Servicii de proiectare tehnica, execuție lucrări (C+M) și asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor pentru obiectivul ,,Reabilitare DJ 601 B, Blejeşti (DJ 503) – Cosmeşti (DJ 601 C), km 6+038 - 14+540 (L=8,502 km)”, conform caietului de sarcini. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 14 zile. In masura in care solicitarile de clarificari au fost adresate in acest temen, autoritatea contractantă va răspunde acestor solicitari înainte cu 6 zile față de data limită de depunere a ofertelor.
Loturi:
DJ 601 B, Blejeşti (DJ 503) – Cosmeşti (DJ 601 C), km 6+038 - 14+540
Default lot
Servicii de proiectare tehnica, execuție lucrări (C+M) și asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor pentru obiectivul Reabilitare DJ 601 B, Blejeşti (DJ 503) – Cosmeşti (DJ 601 C), km 6+038 - 14+540 (L=8,502 km), conform caietului de sarcini. Valoarea estimata a contractului este de 14.091.590 lei, fără TVA, din care: - servicii de proiectare = 338.104 lei, fara TVA; - execuție lucrări (C+M) = 13.687.927 lei, fara TVA; - asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor = 65.559 lei, fara TVA.