Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: “Reabilitare, modernizare, extindere si dotare camin cultural din localitatea Garceiu, comuna Criseni, judetul Salaj”

SEAP
ID:
SCNA1056344
Data:
10/08/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti / Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
Valoare:
1.322.119,68 RON
Descriere:
Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: “Reabilitare, modernizare, extindere si dotare camin cultural din localitatea Garceiu, comuna Criseni, judetul Salaj” Valoarea estimata este de 1.478.806 lei, compusa din: - Cap. 3 cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica: 68.432 lei - Cap. 4 cheltuieli pentru investitia de baza 1.386.356 lei - Cap. 5 subcap. 5.1 organizare de santier 24.018 lei Sursa de finantare este constituita din fonduri bugetare si alte surse legal constituite. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Loturi:
localitatea Garceiu, comuna Criseni, judetul Salaj
Default lot
Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: “Reabilitare, modernizare, extindere si dotare camin cultural din localitatea Garceiu, comuna Criseni, judetul Salaj”