PROIECTARE SI EXECUTIE RETEA APA POTABILA IN COMUNA CHIAJNA

SEAP
ID:
SCNA1014607
Data:
05/08/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Chiajna
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
Valoare:
18.131.510,23 RON
Descriere:
Se propune atribuirea unui contract de proiectare si executie lucrari privind obiectivul de investitii "Retea apa potabila in comuna Chiajna". Contractul va include: - Servicii de proiectare: documentatii tehnice in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor, elaborare PT, DE, CS, Verificarea tehnica a proiectarii; - Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei, elaborarea cartii tehnice a constructiei, etc. - Lucrari de executie retea apa potabila, inclusiv procurare si montaj utilaje in comuna Chiajna, Judetul Ilfov. - Lucrari de organizare de santier. Se vor realiza lucrari privind: - realizarea unei gospodarii de apa pentru asigurarea continuitatii in exploatare si a debitului maxim de consum; - conducte de transport in inel; - conducte de serviciu cu alimentare din inel pentru alimentarea abonatilor; Toate detaliile privind lucrarile ce urmeaza a fi executate se regasesc in Studiul de fezabilitate elaborat de S.C. INTERACTIVE DESIGN S.R.L., inclus in Documentatia de atribuire. Valoarea estimata a contractului fara TVA este de: 19.097.845,00 lei, compusa din: Proiectare si asistenta tehnica: 162.500,00 lei, dupa cum urmeaza: - Proiect tehnic si Detalii de Executie: 125.000,00 lei - Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic: 12.500,00 lei - Asistenta tehnica din partea proiectantului: 25.000,00 lei Documentatii suport pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor: 2.600,00 lei Executie lucrari: 18.932.745,00 lei, dupa cum urmeaza: - Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala: 12.500,00 lei - Cheltuieliu pentru asigurarea utilitatilor: 45.000,00 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza (constructii-montaj, procurare si montaj utilaje): 18.863.745,00 lei - Organizare de santier: 2.500,00 lei - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste: 9.000,00 lei Total Obiectiv (proiectare si executie lucrari): 19.097.845,00 lei Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limta de depunere a ofertelor cu 7 zile.
Loturi:
COMUNA CHIAJNA, JUDETUL ILFOV
Default lot
Achizitia consta in: - Elaborarea documentatiei de proiectare: Faza PT + DE, CS, Verificarea tehnica a proiectarii, Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata implementarii proiectului; - Executia lucrarilor privind „Retea apa potabila in comuna Chiajna, judetul Ilfov”, respectiv: Obiect 1 – Gospodarie de apa inclusiv utilaje si echipamente tehnologice; Obiect 2 – Conducte de transport – 16.500 ml; Obiect 3 – Conducte de distributie – 12.198 ml; Valoarea estimata NU cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute, precizate în devizul general al investitiei, acestea putand fi accesate, în functie de necesitati, în conformitate cu art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Valoarea estimata fara TVA: 19.097.845,00 lei
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro