SUPLIMETARE RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA CHIAJNA, JUDETUL ILFOV

SEAP
ID:
SCNA1014403
Data:
04/08/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Chiajna
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
Valoare:
4.965.248,46 RON
Descriere:
Se propune atribuirea unui contract de lucrari privind obiectivul de investitii „Suplimentare retea de canalizare in comuna Chiajna, Ilfov”. Contractul va include: - Lucrari retea canalizare care va prelua apele uzate menajere din zona strazilor Rezervelor, Luceafarului, Stelelor, Sergent Ilie Petre, Tineretului, De319, Weiner Palade, Soarelui si Acvilei. Apele uzate menajere vor fi evacuate prin pompare in reteaua existenta de canalizare prin punctele de racord din Str. Rotii si Str. Osiei (punctele A si B) si respectiv, punctul de racord din Str. Luceafarul, respectiv: a) canalizare gravitationala - Total colector 940 ml; b) canalizare pompata - Total pompat 340 ml; c) camine si statii de pompare - Statii de pompare. Statiile de pompare vor fi prevazute cu pompe de rezerva. Toate detaliile privind lucrarile ce urmeaza a fi executate se regasesc in Proiectul elaborat de S.C. INTERACTIVE DESIGN S.R.L., inclus in Documentatia de atribuire. Valoarea estimata a contractului fara TVA este 5.003.629,23 lei, compusa din: - Cap. 3.1 - Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii: 2.000,00 lei; Total Cap. 3 - 2.000,00 lei - Cap. 4.1 - Constructii si instalatii: 4.732.954,00; - Cap. 4.2 - Montaj utilaje tehnologice: 16.156,00; - Cap. 4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj: 217.245,00 lei; Total Cap. 4: 4.966.355,00 lei - Cap.5.1 - Organizare de santier: 32.274,00 lei Total Cap. 5: 32.274,00 lei - Cap. 6.1 - Pregatirea personalului de exploatare: 1.500,00 lei; - Cap. 6.2 - Probe tehnologice: 1.500,00 lei; Total Cap. 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste: 3.000,00 lei Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limta de depunere a ofertelor cu 7 zile.
Loturi:
Comuna CHIAJNA, judetul ILFOV
Default lot
Achizitia consta in executie de lucrari privind: - Lucrari retea canalizare care va prelua apele uzate menajere din zona strazilor Rezervelor, Luceafarului, Stelelor, Sergent Ilie Petre, Tineretului, De319, Weiner Palade, Soarelui si Acvilei. Apele uzate menajere vor fi evacuate prin pompare in reteaua existenta de canalizare prin punctele de racord din Str. Rotii si Str. Osiei (punctele A si B) si respectiv, punctul de racord din Str. Luceafarul. a) canalizare gravitationala – Total colector 940 ml; b) canalizare pompata – Total pompat 340 ml; c) camine si statii de pompare - Statii de pompare (SP1, SP2, SP3, SP4). Statiile de pompare vor fi prevazute cu pompe de rezerva. - Lucrari de organizare de santier. Valoarea estimata NU cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute, precizate în devizul general al investitiei, acestea putand fi accesate, în functie de necesitati, în conformitate cu art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Valoarea estimata fara TVA: 5.003.629,23 lei
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro