"Material dendrofloricol si amenajari specifice pe str.I.L Caragiale,Oras Rasnov, Jud.Brasov”.

SEAP
ID:
SCNA1055815
Data:
29/07/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Rasnov
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
03120000-8 - Produse horticole si plante de pepiniera (Rev.2)
Valoare:
339.815 RON
Descriere:
Obiectul contractului il constituie achizitionarea de “ Material dendrofloricol si amenajari specifice pe str.I.L Caragiale,Oras Rasnov, Jud.Brasov”. Durata de furnizare si plantare a materialului dendrofloricol este de 15 zile de la emiterea comenzii ferme. Durata de furnizare montaj si punere in functiune a echipamentului/ sistemului de irigat automatizat este de 60 zile de la emiterea comenzii ferme. Durata contractului va fi de 120 zile. Descrierea detaliata a obiectului contractului este disponibila in Caietul sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Codul unic de identificare obiect contract: 4443353_2021_PAAD1295424. Valoarea estimata: 420.168, 06 lei fara TVA. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 6 zile.
Loturi:
orasul Rasnov
Default lot
„Material dendrofloricol si amenajari specifice pe str.I.L Caragiale,Oras Rasnov, Jud.Brasov”. Sursa de finantare o constituie veniturile bugetului local al UAT Rasnov. Obiectul contractului presupune „Material dendrofloricol si amenajari specifice pe str.I.L Caragiale,Oras Rasnov, Jud.Brasov”. Descrierea detaliata a obiectului contractului este disponibila in sectiunea Caiet sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Valoarea estimata: 420.168, 06 lei fara TVA