FURNIZARE PRODUSE DE PAPETĂRIE, RECHIZITE DE BIROU, ACCESORII ŞI ARTICOLE MĂRUNTE DE BIROU

SEAP
ID:
SCNA1001803
Data:
21/07/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti / Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
30199000-0 - Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)
Valoare:
171.061,55 RON
Descriere:
Achiziţia de produse de papetărie, rechizite de birou, accesorii şi articole mărunte de birou este necesară pentru desfăsurarea activităţii în bune condiţii, conform specificatiilor tehnice şi cantitatile pentru fiecare produs din cadrul loturilor, prezentate in caietul de sarcini anexat , prin incheierea unui acord -cadru pe o perioada de 36 de luni, fără reluarea competiţie. Lot nr.1 - Accesorii şi articole mărunte de birou = valoare acord cadru minim 2.496,33 lei si maxim 65.583,24 lei iar valoarea celui mai mare contract subsecvent este de minim 624,08 lei si maxim 20.122,80 lei; Lot nr.2 - Produse de papetărie şi rechizite de birou = valoare acord cadru minim 3.239,27 lei şi maxim 330.478,19 lei iar valoarea celui mai mare contract subsecvent este de minim 809,82 lei si maxim 101.646,95 lei. 1)Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/informaţiilor suplimentare în a 2-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor conform OUG nr.107/2017;2) Numărul de zile până la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 5.
Loturi:
Sediul achizitorului din Piaţa Presei Libere nr.1, Corp D1, sector 1, Bucuresti
Accesorii şi articole mărunte de birou
Achiziţia de accesorii şi articole mărunte de birou pentru desfăsurarea activităţii în bune condiţii, conform specificatiilor tehnice şi cantitatile din caietul de sarcini
Sediul achizitorului din Piaţa Presei Libere nr.1, Corp D1, sector 1, Bucuresti.
Produse de papetărie şi rechizite de birou
Achiziţia de produse de papetărie, rechizite de birou, si cantitatile sunt prezentate in caietul de sarcini.