Acord - cadru furnizare de: Lot 1 - Rechizite scolare, ghiozdane și penare; Lot 2- Accesorii de birou și articole marunte de birou și Lot 3 - Registre și dosare, Hartie xerografică/Plicuri.

SEAP
ID:
SCNA1037092
Data:
20/07/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Satu Mare
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
39162110-9 - Rechizite scolare (Rev.2)
Valoare:
159.363,76 RON
Descriere:
Acord-cadru cu un singur operator economic pentru achizitia de produse: Lot 1- Rechizite scolare, ghiozdane si penare, Lot 2 - Accesorii de birou și articole marunte de birou și Lot 3 - Registre și dosare, Hartie xerografică/plicuri, conform prevederilor caietului de sarcini . Acordul-cadru se va incheia cu un singur operator economic pentru fiecare lot in parte. Autoritatea contractanta estimeaza un numar de 2-3 contracte subsecvente/an.
Loturi:
190.861,3 RON
Sediile centrelor de plasament, caselor de tip familial si centrelor de ingrijire si asistenta mentionate in caietul de sarcini.
Registre și dosare, Hartie xerografică/Plicuri
Registre si dosare, Hartie xerografica/Plicuri ( 46 de pozitii ) conform caietului de sarcini.
137.386,06 RON
sediile centrelor de plasament, caselor de tip familial si centrelor de ingrijire si asistenta mentionate in caietul de sarcini.
Rechizite scolare, ghiozdane și penare
Rechizite scolare ( 51 de pozitii ) conform caietului de sarcini.
117.268,6 RON
Sediile centrelor de plasament , caselor de tip familial si centrelor de ingrijire si asistenta mentionate in caietul de sarcini.
Accesorii de birou și articole marunte de birou
Accesorii de birou si articole marunte de birou ( 64 de pozitii ) conform anexei nr.1 la caietul de sarcini . Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor in a 3-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.