Furnituri de birou si rechizite scolare

SEAP
ID:
189724
Data:
22/07/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Calarasi
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
30192700-8 - Papetarie (Rev.2)
Valoare:
148.316,85 RON
Descriere:
Obiectul achizitiei îl constituie furnizarea de diverse rechizite scolare si furnituri de birou, din depozitele furnizorului, cu plata în termenul stabilit prin contractul de achizitie si anume: LOT NR. 1 DENUMIRE Furnituri de birou LOT NR. 2 DENUMIRE Rechizite scolare Valoarea estimata pe fiecare lot este: Valoare estimata totala LOT 1 = intre 4.632.229,4 si 4.851.600,0 RON Valoare estimata totala LOT 2 = intre 757.036,0 si 873.688,0 RON Valoarea estimata totala a acordului cadru, fara TVA: intre 5.389.265,4 si 5.725.288,0 RON Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: Lot 1: Val est= 1.158.057,35 lei; Lot 2: Val est= 189.259,00 lei; Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: Lot 1: Val est= 1.212.900,00 lei; Lot 2: Val est= 218.422,00 lei; Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/ acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini. Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini. Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/ acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini. Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini. Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini au fost estimate avandu-se in vedere media consumului pe anul precedent precum si referatele de necesitate pentru anul 2018, intocmite de centrele si serviciile din subordinea DGASPC Calarasi. Aceste cantitati sunt estimate si nu obliga autoritatea contractanta la achizitia lor in totalitate. Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I.1 din fisa de date, respectiv cu 13 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Loturi:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi
Rechizite scolare
Rechizite scolare