Servicii de creatie, productie si promovare necesare în cadrul proiectului „Comunități implicate, educație de calitate” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Componenta 1 Programul „Școala pentru toți”, Axa Prioritară Educație și competențe, contract POCU/74/6/18/103759

SEAP
ID:
SCNA1054902
Data:
12/07/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizori:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
92200000-3 - Servicii de radio si de televiziune (Rev.2)
Valoare:
351.660,2 RON
Descriere:
Achiziție Servicii de creatie, productie si promovare necesare în cadrul proiectului „Comunități implicate, educație de calitate” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Componenta 1 Programul „Școala pentru toți”, Axa Prioritară Educație și competențe, contract POCU/74/6/18/103759 și implementat de Fundația World Vision România în calitate de lider în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași în perioada 09.05.2018 – 08.10.2021.
Loturi:
Iasi, jud. Iasi
Default lot
Achiziția răspunde urmatoarelor activitati: - A1.1.: Organizarea unor campanii de informare si constientizare a beneficiilor educatiei, selectia si managementul beneficiarilor proiectului; - A2.1.: Schimburi de experienta si workshopuri tematice care faciliteaza colaborarea personalului didactic și de sprijin cu alți profesioniști pentru rezolvarea problemelor care stau în calea accesului copiilor la educație și pentru (re)integrarea copilului, tânarului și adultului din afara sistemului; - A3.1.: Identificarea, selectia, recrutarea si mentinerea legaturii cu cadrele didactice implicate in proiect in activitati specifice dezvoltarii capacitatii resuselor umane, inclusiv managementul, coordonarea si monitorizarea acestora.