Acord cadru privind furnizarea de DIVERSE TIPURI DE HARTIE si IMPRIMATE LA COMANDA

SEAP
ID:
SCNA1028349
Data:
12/07/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Vaslui
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
30197600-2 - Hartie si carton tratate (Rev.2)
Valoare:
160.938,81 RON
Descriere:
Acord cadru privind achizitia de DIVERSE TIPURI DE HARTIE si IMPRIMATE LA COMANDA, necesare desfășurării în bune condiții a activității specifice în cadrul D.G.A.S.P.C. Vaslui. Produsele se vor livra cu caracteristicile și în condițiile solicitate în caietul de sarcini. Perioada previzionată pentru desfășurarea acordului cadru : 01.01.2020 - 31.12.2021. In cadrul acordului cadru se vor perfecta 6 contracte subsecvente. Operatorii economici vor putea solicita informatii suplimentare/clarificari inainte cu maxim 10 zile de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 4 zile inainte de data limita de primire a ofertelor. Valoare acord cadru minim 1.921,58 lei fără T.V.A. – maxim 272.385,86 lei fără T.V.A. Valoarea celui mai mare contract subsecvent Lot 1 -DIVERSE TIPURI DE HARTIE minim 337,23 lei fără T.V.A. - maxim 134.911,04 lei fără T.V.A. Valoarea celui mai mare contract subsecvent Lot 2 - IMPRIMATE LA COMANDA minim 273,71 lei fără T.V.A. - maxim 137.474,82 lei fără T.V.A.
Loturi:
134.911,04 RON
Centrele D.G.A.S.P.C. Vaslui
DIVERSE TIPURI DE HARTIE SI CARTON
DIVERSE TIPURI DE HARTIE SI CARTON - 20 itemi in cantitatile si cu specificatiile din caietul de sarcini.
137.474,82 RON
Centrele D.G.A.S.P.C. Vaslui
IMPRIMATE LA COMANDA
IMPRIMATE LA COMANDA - 64 de itemi in cantitatile si cu specificatiile din caietul de sarcini.