Lucrari de demolare/desfiintare a 17 constructii aflate in administrarea Garzii de Coasta

SEAP
ID:
SCNA1053896
Data:
16/06/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Constanta
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45111100-9 - Lucrari de demolare (Rev.2)
Valoare:
269.467 RON
Descriere:
Obiectul contractului îl constituie desființarea/demolarea unui număr 17 de construcţii amplasate in raza județului Constanța, astfel: Almalău – 1 construcție (suprafață 257 mp) – situată în comuna Ostrov; Cerchezu – 3 construcții (suprafață 504,72 mp) situate în comuna Cerchezu, sat Cerchezu; Coroana – 5 construcții (suprafață 548,13 mp) situate în comuna Albești, sat Coroana; Vadu – 8 construcții (suprafață 1.125,86 mp) situate în comuna Corbu, sat Vadu. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9 zile. Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 6 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor, în masura în care aceste solicitari au fost transmise în termenul mentionat mai sus. Solicitările de clarificări primite de către autoritatea contractantă după termenul limită specificat nu vor fi luate în considerare. ATENTIE!!! Pentru respectarea principiului tratamentului egal, operatorii economici interesati vor respecta prevederile notificarii ANAP nr.247 cu privire la modalitatea de transmitere a solicitărilor de clarificări și a informațiilor suplimentare la documentațiile de atribuire/răspunsurile formulate în cazul desfășurării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică prin intermediul mijloacelor electronice (on-line), in sensul ca documentele atasate la sectiunea "Intrebari" NU VOR CONTINE DATELE DE IDENTIFICARE ALE ACESTORA, intrucat acestea vor deveni publice in momentul transmiterii raspunsului de catre autoritatea contractanta.
Loturi:
Judetul Constanta
Default lot
Obiectul contractului îl constituie desființarea/demolarea unui număr 17 de construcţii amplasate in raza județului Constanța, astfel: Almalău – 1 construcție (suprafață 257 mp) – situată în comuna Ostrov; Cerchezu – 3 construcții (suprafață 504,72 mp) situate în comuna Cerchezu, sat Cerchezu; Coroana – 5 construcții (suprafață 548,13 mp) situate în comuna Albești, sat Coroana; Vadu – 8 construcții (suprafață 1.125,86 mp) situate în comuna Corbu, sat Vadu. Construcțiile ce vor fi desființate/demolate sunt într-o stare necorespunzătoare utilizării optime, aparțin Ministerului Afacerilor Interne prin Garda de Coastă si sunt amplasate în județul Constanța. Imobilele nu sunt monumente istorice şi nu sunt amplasate în zone de protecție monumentelor și în zone construite protejate. Construcțiile au fost construite în perioada 1950 – 1980, cu regim de înălțime parter, cu fundații din beton și piatră, învelitori din placă azbociment. Zidăria a fost realizată din cărămidă, paiantă, lemn, chirpici cu lemn. Planșeele au fost realizate din beton armat și lemn.