Furnizare teste rapide determinare SARS-Cov-2 de tip antigen

SEAP
ID:
CAN1056935
Data:
10/06/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Dej
Furnizori:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
33140000-3 - Consumabile medicale (Rev.2)
Valoare:
23.940 RON
Descriere:
Achzitia de teste rapide determinare SARS-Cov-2 de tip antigen prin procedura de licitatie deschisa cu incheierea unui acord cadru cu 3 operatori economici cu reluarea competiei. Acordul cadru va avea o valabilitate de 12 luni. Autoritatea contractanta, Penitenciarul Spital Dej, va incheia acordul cadru pentru furnizarea de teste rapide determinare SARS-Cov-2 de tip antigen in vederea asigurarii cu aceste materiale sanitare necesare unitatii , atat pentru persoanele private de libertate cat si pentru personalul propriu pentru o perioada de 12 de luni. Autoritatea contractanta va finaliza procedura de licitatie deschisa prin incheierea de acorduri cadru cu 3 ofertanti cu reluarea competitiei. Contractele subsecvente vor fi incheiate, conform anexei nr. 2 la Caietul de sarcini, ( se vor încheia minim 4 contracte subsecvente /pe perioada acordului cadru) , in functie de necesități și creditele bugetare disponibile, iar în cazuri excepționale se pot încheia contracte subsecvente cu perioada de valabilitate mai mica de 30 zile Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 15 zile. Termenele in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare solicitate de operatorii economici interesati: cu 3 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).
Loturi:
Dej, str. Parcului, nr.18, jud Cluj
Default lot
Teste rapide detectare COVID-19 prin determinare de tip antigen Cantitate minima acord cadru - 8.000 teste Cantitate maxima acord cadru - 15.000 teste Cantitate minima contract subsecvent- 1.000 teste Cantitate maxima contract subsecvent - 3.500 teste. Valoare minima contract subsecvent - 12.000 lei Valoare maxima contract subsecvent - 42.000 lei Garantie de participare 1 % din valoarea estimata. Garantie de buna executie 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent. Livrarea materialelor sanitare se va face in termen de maxim 5 zile de semnarea contractului subsecvent la sediul unitatioi fara alte costuri suplimentare.