SERVICII DE COLECTARE ,TRANSPORT SI ELIMINARE FINALA A DESEURILOR SPITALICESTI

SEAP
ID:
SCNA1053549
Data:
09/06/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Tecuci
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
90524400-0 - Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)
Valoare:
0 RON
Descriere:
SERVICII DE COLECTARE,TRANSPORT SI ELIMINARE FINALA A DESEURILOR SPITALICESTI REZULTATE DIN ACTIVITATILE MEDICALE DESFASURATE DE CATRE SPITALUL MUNICIPAL "ANTON CINCU"TECUCI respectiv:deseuri infectioase/contagioase provenite din sectiile COVID19:18.01.01,18 01 03* deseuri provenite din activitatatea medicala a spitalului alta decat cea din sectiile COVID19:18.01.01,18.01.01(18.01.03*) 18.01.01(18.01.06*),18.01.02(18.01.03*),18.01.03*,18.01.04,18.01.06*,18.01.07,18.01.09,15.01.10*
Loturi:
SPITALUL MUNICIPAL "ANTON CINCU'TECUCI
Default lot
SERVICII DE COLECTARE, TRANSPORT SI ELIMINARE FINALA A DESEURILOR SPITALICESTI rezultate din activitatile medicale desfasurate de catre beneficiar - SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU”TECUCI respectiv: Deseuri infectioase/contagioase provenite din sectiile COVID 19 : 18.01.01(18.01.03*); 18 01 03* Deseuri provenite din activitatea medicala a spitalului alta decat cea din sectiile COVID 19: 18 01 01, 18.01.01(18.01.03*), 18.01.01(18.01.06*),18.01.02 (18.01.03*), 18.01.03*, 18 01 04, 18.01.06*,18 01 07 , 18 01 09, 15.01.10* ACORD-CADRU 24 LUNI -detalii cf caiet sarcini