servicii de colectare, transport si eliminare finala a deseurilor spitalicesti rezultate din activitatea medicala in perioada pandemiei de COVID-19

SEAP
ID:
CAN1056973
Data:
09/06/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Slatina
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
90524400-0 - Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)
Valoare:
3.600.000 RON
Descriere:
servicii de colectare, transport si eliminare finala a deseurilor spitalicesti rezultate din activitatea medicala in perioada pandemiei de COVID-19 Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10.
Loturi:
Spitalul Judetean de Urgenta Slatina
Default lot
servicii de colectare, transport si eliminare finala a deseurilor spitalicesti rezultate din activitatea medicala din perioada pandemiei de COVID-19: Cantitate MINIMA estimata pe durata unui contract subsecvent 20.000 kg Cantitate MAXIMA estimata pe durata unui contract subsecvent 240.000 kg Cantitate MINIMA estimata pe durata ACORDULUI CADRU 240.000 kg Cantitate MAXIMA estimata pe durata ACORDULUI CADRU 480.000 kg Prestatorul va asigura prestarea serviciului pentru o cantitate de aproximativ 20.000 kg/luna dedeseuri spitalicesti rezultate din activitatea medicala in perioada pandemiei de COVID-19.