Executie lucrari aferente obiectivului de investitii „MODERNIZARE STRADA COROANA, SAT CORDAU, COM. SANMARTIN , JUD. BIHOR”

SEAP
ID:
SCNA1053370
Data:
04/06/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Sanmartin / Bihor
Furnizori:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
Valoare:
527.455,18 RON
Descriere:
Prezentul proiect are ca obiect modernizarea strazii Coroana din localitatea Cordau, comuna Sanmartin, judetul Bihor. Se propune spre modernizare strada Coroana, compusa din doua parti, prima avand o lungime de 521.00 m, iar cea de-a doua de 186.00 m, total 707.00 m. Primul tronson se va realiza cu o latime a partii carosabile de 3.50 m si doua acostamente respectiv un acostament, in functie de sistemul de evacuare al apelor pluviale, avand o latime de 0.50 m fiecare. Lucrarile propuse a fi executate sunt in perimetrul intravilan al Localității Cordau, domeniu public al Comunei Sanmartin. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12 zile. Numar zile pana la care autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 zile.
Loturi:
loc. Cordau, comuna Sanmartin, jud. Bihor
Default lot
Executie lucrari aferente obiectivului de investitii „MODERNIZARE STRADA COROANA, SAT CORDAU, COM. SANMARTIN , JUD. BIHOR”. Valoarea estimata este de 628.256,08 lei fără TVA, conform devizului general al investiției si a bugetului proiectului, prin cumularea următoarelor subcapitole: Subcapitolul 4.1. : Constructii si instalatii: 619.256,08 lei fara TVA; Subcapitolul 5.1. : Organizare de santier: 9.000,00 lei fara TVA; Durata maxima de executie a lucrarilor: 5 luni Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de minim 36 luni.