Modernizare DJ 601B, Cosmești (DJ 601C) – Siliștea (DJ701), km 14+540 – km 22+704 ( L= 8,164 km)

SEAP
ID:
SCNA1053363
Data:
04/06/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Alexandria
Furnizori:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
Valoare:
14.595.891,72 RON
Descriere:
Servicii de proiectare tehnica, execuție lucrări (C+M) și asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 601B, Cosmești (DJ 601C) – Siliștea (DJ701), km 14+540 – km 22+704 ( L= 8,164 km)”, conform caietului de sarcini. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 14 zile. In masura in care solicitarile de clarificari au fost adresate in acest temen, autoritatea contractantă va răspunde acestor solicitari înainte cu 6 zile față de data limită de depunere a ofertelor.
Loturi:
DJ 601B, Cosmești (DJ 601C) – Siliștea (DJ701), km 14+540 – km 22+704 ( L= 8,164 km)
Default lot
Servicii de proiectare tehnica, execuție lucrări (C+M) și asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 601B, Cosmești (DJ 601C) – Siliștea (DJ701), km 14+540 – km 22+704 ( L= 8,164 km)” , conform caietului de sarcini. Valoarea estimata a contractului este de 17.376.283 lei, fără TVA, din care: - servicii de proiectare = 433.388 lei, fara TVA; - execuție lucrări (C+M) = 16.861.845 lei, fara TVA; - asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor = 81.050 lei, fara TVA.