Acord cadru - Materiale de protecție pentru combatere COVID 19

SEAP
ID:
CAN1049391
Data:
04/06/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Targu Mures
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
33140000-3 - Consumabile medicale (Rev.2)
Valoare:
99.239,5 RON
Descriere:
„Materiale de protecție pentru combaterea COVID-19” Cantitatile estimate minime si maxime ale acordului cadru si cantitățile minime și maxime ale unui contract subsecvent se regasesc in Anexa 1 a Caietului de sarcini. Cantitățile previzionate pentru Acordul cadru sunt estimative si nu limitative. Termenul până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Loturi:
Municipiul Târgu Mures
Default lot
Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite: Valoarea maximă estimată a acordului cadru este de 10.062.368 lei Valoarea minimă estimată a acordului cadru este de 534.349,10 lei Valoarea maximă estimată a unui contract subsecvent este de 493.933,30 lei Valoarea minimă estimată a unui contract subsecvent este de 40.415,80 lei - Minim 5 contracte subsecvente / an la valoarea minima a subsecventelor. - Maxim 1 contract subsecvent in primul an la valoarea maxima a subsecventelor, respectiv un contract subsecvent la valoarea maxima a subsecventelor in al doilea si al treilea an. Cantitati: Cantităţile maxim estimate pentru acordul cadru sunt: Masca de protectie: – 3.000.000 buc. Manusi: – 2.000.000 buc. Masca cu filtru KN95: – 100.0000 buc. Viziera plastic: – 1.000 buc. Acoperitor pantofi:–500 set/100 buc Combinezon: – 500 buc. Termometru tip pistol: - 100 buc. Cantitati minim estimate pentru acordul cadru: Masca de protectie: – 160.000 buc. Manusi: – 53.000 buc. Masca cu filtru KN95: – 5.500 buc. Viziera plastic: – 350 buc. Acoperitor pantofi:–130 set/100 buc Combinezon: – 120 buc. Termometru tip pistol: - 25 buc. Cantităţile maxim estimate pentru un contract subsecvent: Masca de protectie: – 150.000 buc. Manusi: – 50.000 buc. Masca cu filtru KN95: – 5.000 buc. Viziera plastic: – 250 buc. Acoperitor pantofi:–100 set/100 buc Combinezon: – 100 buc. Termometru tip pistol: - 20 buc. Cantităţile minim estimate pentru un contract subsecvent: Masca de protectie: – 10.000 buc. Manusi: – 3.000 buc. Masca cu filtru KN95: – 500 buc. Viziera plastic: – 100 buc. Acoperitor pantofi:–30 set/100 buc Combinezon: – 20 buc. Termometru tip pistol: - 5 buc. Cantităţile sus menţionate sunt estimative si nu sunt limitative. Cantitatile estimate maxime si minime ale acordului cadru si cantitățile minime și maxime ale unui contract subsecvent se regasesc in Anexa 1 a Caietului de sarcini.