”Servicii de închiriere de autovehicule cu șofer”

SEAP
ID:
CAN1031398
Data:
27/05/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
60172000-4 - Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)
Valoare:
3.418.215,1 RON
Descriere:
Conform cerintelor din caietul de sarcini-Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care acestea au fost adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3) din Fisa de date. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.
Loturi:
303.520 RON
TG MURES
DSNA TG MURES
conform caietului de sarcini
3.492.080 RON
Bucuresti si Otopeni
Bucuresti si Otopeni(Administratia Centrala, DR Bucuresti si DSNA Bucuresti)
conform caietului de sarcini
316.800 RON
Tulcea
DSNA Tulcea
conform caietului de sarcini
262.800 RON
Oradea
DSNA ORADEA
conform caietului de sarcini
81.760 RON
Craiova
DSNA Craiova
conform caietului de sarcini
277.760 RON
Iasi
DSNA IASI
conform caietului de sarcini
128.480 RON
ARAD
DSNAR ARAD
conform caietului de sarcini
364.320 RON
Timisoara
DSNA Timisoara
conform caietului de sarcini
286.160 RON
Cluj
DSNA Cluj
conform caietului de sarcini
286.848 RON
Suceava
DSNA Suceava
conform caietului de sarcini