Servicii elaborare studii: Lot 2 – Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judetean Teleorman.

SEAP
ID:
SCNA1052402
Data:
12/05/2021
Stare:
Anulata
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Alexandria / Teleorman
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
79311000-7 - Servicii de studii (Rev.2)
Valoare:
0 RON
Descriere:
Se vor presta: Servicii elaborare studii: Lot 2 – Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judetean Teleorman, conform caietului de sarcini. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 14 zile. In masura in care solicitarile de clarificari au fost adresate in acest temen, autoritatea contractantă va răspunde acestor solicitari înainte cu 6 zile față de data limită de depunere a ofertelor.
Loturi:
Sediul Consiliului Judetean Teleorman
Default lot
Se vor presta: Servicii elaborare studii: Lot 2 - Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judetean Teleorman, conform caietului de sarcini.