Achizitionarea de serviciilor de curatenie pentru birouri si spatii conexe ale sediilor MDRAPFE

SEAP
ID:
180780
Data:
03/03/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
90910000-9 - Servicii de curatenie (Rev.2)
Valoare:
2.328.262,52 RON
Descriere:
Cantitatea maxima estimata a suprafe?elor, a personalului, precum ?i a valorii materialelor consumabile aferente serviciilor de cura?enie ce se vor presta pe durata Acordului-Cadru este de 14.366,31 m2 /luna (pentru un numar de 6 sedii), pentru care se vor aloca 28 de persoane, ?i o valoare maxima a materialelor consumabile de 858.336 lei fara TVA. Cantitatea estimata ce face obiectul celui mai mare contract subsecvent este de 14.366,31 m2, pentru care se vor aloca 28 de persoane, ?i o valoare de 214.584 lei fara TVA pentru materialele consumabile. Men?ionam faptul ca suprafa?a maxima estimata pentru care este necesara sevicii de cura?enie este de 14.366,31 m2 / luna Iar suprafata pe intregul acord cadru este de 688.142,88 m2 rezultand din inmultirea suprafe?ei de 14.366,31 cu 48 de luni
Loturi:
Bd. Liberta?ii, nr. 16 Liberta?ii nr. 14 Pia?a Revolu?iei nr. 1 Bd. Timi?oara, nr. 6 Splaiul Unirii, nr.10 Mendeleev
Achizitionarea de serviciilor de curatenie pentru birouri si spatii conexe ale sediilor MDRAPFE
Cantitatea maxima estimata a suprafe?elor, a personalului, precum ?i a valorii materialelor consumabile aferente serviciilor de cura?enie ce se vor presta pe durata Acordului-Cadru este de 14.366,31 m2 /luna (pentru un numar de 6 sedii), pentru care se vor aloca 28 de persoane, ?i o valoare maxima a materialelor consumabile de 858.336 lei fara TVA. Cantitatea estimata ce face obiectul celui mai mare contract subsecvent este de 14.366,31 m2, pentru care se vor aloca 28 de persoane, ?i o valoare de 214.584 lei fara TVA pentru materialele consumabile. Men?ionam faptul ca suprafa?a maxima estimata pentru care este necesara sevicii de cura?enie este de 14.366,31 m2 / luna Iar suprafata pe intregul acord cadru este de 688.142,88 m2 rezultand din inmultirea suprafe?ei de 14.366,31 cu 48 de luni