Contract de furnizare sisteme de aeronave fără pilot, punct mobil autonom de comandă, stație meteorologică mobilă și complet balize luminoase portabile, in cadrul proiectului „SISTEM INTEGRAT PENTRU INTERVENȚIA LA DEZASTRE, URGENȚE ȘI CRIZE”, cod MySMIS: 137307 Program/Proiect: Programul Operațional Infrastructura Mare – POIM

SEAP
ID:
CAN1051432
Data:
01/03/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
34711200-6 - Aeronave fara pilot (Rev.2)
Valoare:
12.918.708,23 RON
Descriere:
Contract de furnizare sisteme de aeronave fără pilot, punct mobil autonom de comandă, stație meteorologică mobilă și complet balize luminoase portabile in cadrul proiectului „SISTEM INTEGRAT PENTRU INTERVENȚIA LA DEZASTRE, URGENȚE ȘI CRIZE”, cod MySMIS: 137307 Program/Proiect: Programul Operațional Infrastructura Mare – POIM Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Loturi:
346.570,16 RON
B-dul Geniului nr. 42 B, sector 6
Stație meteorologică mobilă de aviație
Stație meteorologică mobilă de aviație - 1 complet.
613.691,29 RON
Bucuresti
Punct mobil autonom de comandă pentru operarea aeronavelor fără pilot
Punct mobil autonom de comandă pentru operarea aeronavelor fără pilot - 1 complet.
12.257.090,46 RON
Bucuresti
Sisteme de aeronave fără pilot cu aripă rotativă și fixă,
Sistem UAS cu 2 aeronave fără pilot cu aripă fixă și decolare-aterizare pe verticală - 1 sistem; Sistem UAS de 2 aeronave fără pilot cu aripă rotativă-1 sistem.
50.036,51 RON
B-dul Geniului, nr. 42 B, sector 6
Complet balize luminoase portabile pentru aterizarea / decolarea în teren neamenajat
Complet balize luminoase portabile pentru aterizarea / decolarea în teren neamenajat - 1 complet