Săpun lichid + Anticalcar

SEAP
ID:
CAN1046856
Data:
25/02/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizori:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
33711900-6 - Sapun (Rev.2)
Valoare:
3.105 RON
Descriere:
În cadrul procedurii se vor achiziționa Săpun lichid de mâini pentru dozatoare universal și Anticalcar pentru mașina specială de spălat ploști și urinare necesare asigurării condițiilor de igienă necesare tratării pacienților internați în spital; Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Loturi:
Sediul autorității contractante - Magazia de materiale
Săpun lichid de mâini pentru dozatoare universal
Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori Săpun lichid + Anticalcar
Sediul autorității contractante - Magazia de materiale
Anticalcar pentru mașina specială de spălat ploști și urinare
Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori Săpun lichid + Anticalcar