Furnizare ” Echipamente și materiale de protecţie pentru COVID 19”

SEAP
ID:
SCNA1044069
Data:
22/02/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti / Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
24455000-8 - Dezinfectanti (Rev.2)
Valoare:
512.423 RON
Descriere:
Conform cerintelor din caietul de sarcini-Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care acestea au fost adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3) din Fisa de date. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6.
Loturi:
Administratia Centrala si subunitatile RA ROMATSA conform caietului de sarcini
LOT 1 - măști faciale de uz medical
Conform caietului de sarcini
Administratia Centrala si subunitatile RA ROMATSA conform caietului de sarcini
LOT 3 - Șerveţele dezinfectante
Conform caietului de sarcini
Administratia Centrala si subunitatile RA ROMATSA conform caietului de sarcini
LOT 2 - Dezinfectant pentru mâini
Conform caietului de sarcini
Administratia Centrala si subunitatile RA ROMATSA conform caietului de sarcini
LOT 4 - Covoraş antibacterian adeziv
Conform caietului de sarcini