Acord cadru de servicii de curățenie

SEAP
ID:
CAN1030902
Data:
24/02/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
90919200-4 - Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)
Valoare:
1.779.727,49 RON
Descriere:
Obiectul acordului-cadru îl constituie achiziționarea de servicii de curățenie necesare desfășurării în condiții optime a activității personalului Curții de Conturi a României de la sediul central și de la sediile camerelor de conturi județene. Având în vedere faptul că suprafețele și locațiile unde își desfășoară activitatea Curtea de Conturi a României pot suferi modificări, unele sedii fiind închiriate/în comodat sau în litigiu, autoritatea contractantă intenționează să încheie un acord-cadru pentru prestarea serviciilor de curățenie cu durata de 24 luni, prin împărțirea pe 2 loturi, organizate după cum urmează: LOTUL 1 – Servicii de curățenie pentru sediul central al Curții de Conturi a României; LOTUL 2 – Servicii de curățenie pentru sediile Camerelor de Conturi județene. Acordul-cadru se va încheia cu un singur operator economic/lot, fără reluarea competiției, cu o valabilitate de 24 de luni. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Se vor respecta prevederile art. 160 din Legea 98/2016 si ale art. 27 din Anexa la HG 395/2016.
Loturi:
Sediile din București ale Curții de Conturi a României
Servicii de curățenie pentru sediul central al Curții de Conturi a României
Obiectul acordului-cadru îl constituie achiziționarea de servicii de curățenie necesare desfășurării în condiții optime a activității personalului Curții de Conturi a României de la sediul central, conform cerințelor din caietul de sarcini. Cantitățile maxime și minime care fac obiectul acordului-cadru sunt următoarele: Lotul 1 - Servicii de curățenie pentru sediul central al Curții de Conturi a României: - Suprafața maximă estimată: 12.000 mp - Suprafața minimă estimată: 6.000 mp Valorile maxime și minime estimate ale acordului cadru, ale celui mai mare contract subsecvent, respectiv ale celui mai mic contract subsecvent, sunt următoarele: Lotul 1 - Servicii de curățenie pentru sediul central al Curții de Conturi a României: - Valoarea maximă estimată a acordului-cadru: 1.000.000 lei fără TVA; - Valoarea minimă estimată a acordului-cadru: 500.000 lei fără TVA; - Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 500.000 lei fără TVA; - Valoarea celui mai mic contract subsecvent: 100.000 lei fără TVA. Pe durata acordului cadru se estimează încheierea a 4 contracte subsecvente. Durata contractelor subsecvente va fi de maxim 12 luni. Atribuirea contractelor subsecvente se va face în funcţie de necesităţile autorității contractante și de fondurile bugetare ce vor fi alocate cu această destinaţie. Autoritatea contractantă îsi rezervă dreptul, ca în situația modificării numărului de posturi de lucru și implicit suprafața sediilor, să încheie contracte subsecvente pentru noile suprafețe.
sediile Camerelor de Conturi județene
Servicii de curățenie pentru sediile Camerelor de Conturi județene
Obiectul acordului-cadru îl constituie achiziționarea de servicii de curățenie necesare desfășurării în condiții optime a activității personalului de la sediile camerelor de conturi județene, conform caietului de sarcini. Cantitățile maxime și minime care fac obiectul acordului-cadru sunt următoarele: Lotul 2 - Servicii de curățenie pentru sediile Camerelor de Conturi județene: - Suprafața maximă estimată: 25.200 mp - Suprafața minimă estimată: 12.600 mp Valorile maxime și minime estimate ale acordului cadru, ale celui mai mare contract subsecvent, respectiv ale celui mai mic contract subsecvent, sunt următoarele: Lotul 2 - Servicii de curățenie pentru sediile Camerelor de Conturi județene: - Valoarea maximă estimată a acordului-cadru: 3.000.000 lei fără TVA; - Valoarea minimă estimată a acordului-cadru: 1.500.000 lei fără TVA; - Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1.500.000 lei fără TVA; - Valoarea celui mai mic contract subsecvent: 900.000 lei fără TVA. Pe durata acordului cadru se estimează încheierea a 4 contracte subsecvente. Durata contractelor subsecvente va fi de maxim 12 luni. Atribuirea contractelor subsecvente se va face în funcţie de necesităţile autorității contractante și de fondurile bugetare ce vor fi alocate cu această destinaţie. Autoritatea contractantă îsi rezervă dreptul, ca în situația modificării numărului de posturi de lucru și implicit suprafața sediilor, să încheie contracte subsecvente pentru noile suprafețe.