Achiziția de materiale de protecție și dezinfectante în cadrul proiectului ,, Sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul pandemiei Covid-19", cod proiect 137872

SEAP
ID:
SCNA1049777
Data:
19/02/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Fărcașa
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
18143000-3 - Echipamente de protectie (Rev.2)
Valoare:
71.560 RON
Descriere:
Achiziție Materiale de protecție și Dezinfectante în cadrul Proiectului „Sprijin pentru persoanele vulnerabile în contexul pandemiei Covid-19 ”, Cod Proiect 137872. Obiectivul general al proiectului : creșterea calității vieții și combaterea situațiilor de risc și vulnerabilitate pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități izolate la domiciliu sau cu restricții și dificultăți de deplasare. Obiectivele specifice ale proiectului: 1. Obiectivul specific 1 : creșterea calității vieții și combaterea situațiilor de risc și excluziune socială pentru minim 4 persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, în contexul pandemiei Covid-19. 2. Obiectivul specific 2 : creșterea capacității a minim 1000 de autorități publice de a răspunde nevoilor persoanelor vulnerabile în contexul pandemiei Covid-19. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare cu 4 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, în condițiile în care solicitările se vor adresa cu cel putin 8 zile înainte de termeul stabilit pentru depunere ofertelor.
Loturi:
loc. Fărcașa, str. Independenței, nr.59
Default lot
Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze produse de protecție în contextul pandemiei COVID-19 pentru persoanele vulnerabile și echipamente de protecție necesare asistenților comunitari/sociali, pană la data de 21.02.2020. Produsele necesare pentru persoanele vulnerabile sunt următoarele -480 cutii măști faciale de protecție, o cutie contine 50 buc. măști -1920 buc. săpun antibacterian 500 ml -960 buc. dezinfectant pentru maini 1000 ml -1440 buc. dezinfectant pentru suprafețe 750 ml -1920 buc. alcool sanitar 500 ml Produsele necesare pentru asistenții comunitari/sociali sunt următoarele: -100 cutii măști de protecție, o cutie contine 50 buc. masti -100 buc. dezinfectant pentru maini 1000 ml -100 buc dezinfectant pentru suprafețe 750 ml -100 buc vizieră -100 buc halat medical de unică folosință -100 cutiii mănuși de unică folosință Produsele achiziționate vor fi livrate la sediul beneficiarului, fără alte taxe sau costuri suplimentare pentru achizitor conform comenzilor ferme emise de autoritatea contractantă.