Produse de papetarie

SEAP
ID:
CAN1012250
Data:
15/02/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
30199000-0 - Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)
Valoare:
198.712,63 RON
Descriere:
Produse de papetarie Numarul de zile pana la care se pot solicita clatificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Loturi:
La destinațiile indicate în comanda fermă
Default lot
Produse de papetarie