Semimască FFP2 cu nanofibre

SEAP
ID:
CAN1047732
Data:
17/02/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
33140000-3 - Consumabile medicale (Rev.2)
Valoare:
24.664,5 RON
Descriere:
1. În cadrul procedurii vor fi achiziționate Semimăști FFP2 cu nanofibre necesare tratării pacienților internați în spital conform Caiet de sarcini la prezentul anunț. 2. Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. 3. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Loturi:
Magazia de materiale a Institutului
Default lot
Semimască FFP2 cu nanofibre conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori Cant. min. Acord Cadru = 6.500 buc.; Cant. max. Acord Cadru (36 luni) = 234.000 buc.; Cant. min. Ctr. Subs. = 3.000 buc.; Cant. max. Ctr. Subs.* = 26.000 buc.; Val. min. Ctr. Subs. = 45.000,00 lei; Val. max. Ctr. Subs.** = 390.000,00 lei; *Cant. max. Ctr. Subs. = cantitatea celui mai mare contract subsecvent **Val. max. Ctr. Subs. = valoarea celui mai mare contract subsecvent