SERVICII DE ASIGURARE A REZILIENȚEI ȘI DISPONIBILITĂȚII INFRASTRUCTURII INFORMATICE

SEAP
ID:
CAN1050801
Data:
17/02/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti / Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
72600000-6 - Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)
Valoare:
0 RON
Descriere:
Serviciile ce vor fi prestate sunt: mentenanță, reparații echipamente, instalări software, servicii de audit de securitate informațională; Service lunar; Intervenție la orice solicitare a autorității contractante. Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informaticilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Loturi:
Sediul autorității contractante
Default lot
Frecventa Contractelor subsecvente: trimestrial în funcție de nr. de acțiuni programate sau ori de câte ori este necesar. Acord Cadru: Cant. est. min. și cant. est. max. este în conformitate cu prevederile Caiet de sarcini – Anexa Cantități-Valori; Contract Subsecvent: Cant. est. min. si cant. est. max. este în conformitate cu prevederile Caiet de sarcini – Anexa Cantități-Valori; Contract Subsecvent: Val. est. min. si val. est. max. este în conformitate cu prevederile Caiet de sarcini – Anexa Cantități-Valori; Cantitatea celui mai mare contract subsecvent = cant. max. a ctr. subs. de mai sus, în conformitate cu prevederile Caiet de sarcini – Anexa Cantități-Valori.