Furnizare produse de arhivare

SEAP
ID:
SCNA1049364
Data:
05/02/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
30192700-8 - Papetarie (Rev.2)
Valoare:
158.693 RON
Descriere:
Furnizare produse de arhivare Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 8 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari in a 4 zi inaintea termenului limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde DOAR la solicitările de clarificări adresate de catre operatorii economici până la termenul-limită stabilit.
Loturi:
Livrarea se va realizala sediul din Bucuresti str.Reinvierii, nr.2B, sector 2
Default lot
Furnizare produse arhivare