Furnizare rechizite, papetărie, tipizate şi tipizate personalizate

SEAP
ID:
CAN1019876
Data:
05/02/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti / Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
30192700-8 - Papetarie (Rev.2)
Valoare:
35.841,87 RON
Descriere:
Furnizare rechizite, papetărie, tipizate şi tipizate personalizate pentru R.A. A.P.P.S. sediu, Departament Sala Palatului si Departament Păltiniș
Loturi:
170.920 RON
Sediu RAAPPS – Str. Moliere 6-8, sector 1, Bucuresti
LOT NR. 1 – Sediu RAAPPS – Str. Moliere 6-8, sector 1, Bucuresti
Cantităţi minime şi maxime ale acordului-cadru: Pentru fiecare lot in parte se vor achiziţiona: minim un produs/UM. şi maxim cantitatea totală de produse menţionată detaliat în Caietul de Sarcini. Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: Pentru fiecare lot in parte vor face obiectul unui singur contract subsecvent minim un produs /UM pentru fiecare poziţie în parte înscrisă în Caietul de Sarcini şi maxim 1/4 din cantitatea totală de produse menţionată tot in Caietul de Sarcini. Contractele subsecvente încheiate în baza acordului-cadru vor avea o frecvenţă semestrială sau ori de câte ori autoritatea contractantă constată ca este nevoie, valoarea maximă a contractului subsecvent pentru lotul 1 va fi de 42730.00 LEI
16.146,8 RON
Departament Sala Palatului , Str Ion Campineanu, nr.28, sector 1, Bucuresti
LOTUL NR. 2 : RAAPPS- Departament Sala Platului , Str Ion Campineanu, nr.28, sector 1, Bucuresti
Cantităţi minime şi maxime ale acordului-cadru: Pentru fiecare lot in parte se vor achiziţiona: minim un produs/UM. şi maxim cantitatea totală de produse menţionată detaliat în Caietul de Sarcini. Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: Pentru fiecare lot in parte vor face obiectul unui singur contract subsecvent minim un produs /UM pentru fiecare poziţie în parte înscrisă în Caietul de Sarcini şi maxim 1/4 din cantitatea totală de produse menţionată tot in Caietul de Sarcini. Contractele subsecvente încheiate în baza acordului-cadru vor avea o frecvenţă semestrială sau ori de câte ori autoritatea contractantă constată ca este nevoie, valoarea maximă a contractului subsecvent pentru lotul 2 va fi de 4036.70 LEI
4.606,22 RON
Departament Paltinis , Hotel CINDREL , sibiu
RAAPPS- Departament Paltinis , Hotel CINDREL
Cantităţi minime şi maxime ale acordului-cadru: Pentru fiecare lot in parte se vor achiziţiona: minim un produs/UM. şi maxim cantitatea totală de produse menţionată detaliat în Caietul de Sarcini. Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: Pentru fiecare lot in parte vor face obiectul unui singur contract subsecvent minim un produs /UM pentru fiecare poziţie în parte înscrisă în Caietul de Sarcini şi maxim 1/4 din cantitatea totală de produse menţionată tot in Caietul de Sarcini. Contractele subsecvente încheiate în baza acordului-cadru vor avea o frecvenţă semestrială sau ori de câte ori autoritatea contractantă constată ca este nevoie, valoarea maximă a contractului subsecvent pentru lotul 3 va fi de 1151.56 LEI.