Acord cadru de furnizare carburantI auto (benzina fara plumb COR min 95, COR 98 si motorina EURO5) pe baza de carduri de credit

SEAP
ID:
CAN1015515
Data:
31/01/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti / Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
09132100-4 - Benzina fara plumb (Rev.2)
Valoare:
2.834.212 RON
Descriere:
Acord-cadru de furnizare carburanti auto (benzina fara plumb COR min 95, COR 98 si motorina EURO standard) pe baza de carduri de credit. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 7-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10.
Loturi:
Statiile de carburanti ale furnizorului
MOTORINA EURO 5 STANDARD
Procedura de achizitie se finalizeaza prin incheierea unui acord-cadru cu ofertantul castigator. Estimari privind cantitatile minime si maxime care ar putea face fi solicitate pe durata acordului-cadru: cantitate minima 40.000 litri / cantitate maxima 250.000 litri Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: cant. min. 20.000, / cant. max. 80.000
Statiile de livrare ale furnizorului
BENZINA FARA PLUMB
Procedura se finalizeaza prin incheierea unui acord-cadru cu ofertantul castigator In cadrul lotului "benzina fara plumb" sunt incluse doua sortimente. Estimari privind cantitatile minime si maxime care ar putea face fi solicitate pe durata acordului-cadru: - Benzina fara plumb COR minim 95 - cantitate minima 25.000 litri / cantitate maxima 200.000 litri - Benzina fara plumb COR98 - cantitate minima 80.000 litri / cantitate maxima 400.000 litri Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: - Benzina fara plumb COR minim 95 – min. 20.000, max. 60.000 - Benzina fara plumb COR98 – min. 60.000, max. 160.000