Servicii elaborare studii: Lot 1 – Elaborarea Strategiei de dezvoltare durabila a judetului Teleorman pentru perioada 2021-2030

SEAP
ID:
SCNA1049060
Data:
26/01/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Alexandria / Teleorman
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
79311000-7 - Servicii de studii (Rev.2)
Valoare:
52.635 RON
Descriere:
Se vor presta: Servicii elaborare studii: Lot 1 – Elaborarea Strategiei de dezvoltare durabila a judetului Teleorman pentru perioada 2021-2030. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 14 zile. In masura in care solicitarile de clarificari au fost adresate in acest temen, autoritatea contractantă va răspunde acestor solicitari înainte cu 6 zile față de data limită de depunere a ofertelor.
Loturi:
Sediul Consiliului Judetean Teleorman
Default lot
Se vor presta: Servicii elaborare studii: Lot 1 – Elaborarea Strategiei de dezvoltare durabila a judetului Teleorman pentru perioada 2021-2030.