Contracte de servicii având ca obiect prestarea de servicii de intreținere si reparare, precum si furnizarea si montarea de piese de schimb si accesorii pentru autovehiculele din dotarea ANCOM (sediul central)

SEAP
ID:
CAN1036104
Data:
11/01/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
50112000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
Valoare:
51.500 RON
Descriere:
Contracte de servicii avand ca obiect prestarea de servicii de intreținere si reparare, precum si furnizarea si montarea de piese de schimb si accesorii, pentru autovehiculele din dotarea ANCOM (coduri CPV: 50112000-3 si 34300000-0) in conformitate cu cerințele minime obligatorii prevăzute in Sectiunea 2: Caietul de sarcini. Achiziția este impărțită in 4 (patru) loturi conform Sectiunii 2: Caietul de sarcini. Valoarea estimată a contractelor este cuprinsă intre: 114.000 lei, fara TVA, si 150.000 lei, fara TVA, (valoarea minimă a intervalului reprezintă valoarea estimată a contractelor până la data de 31.12.2020, iar valoarea maximă reprezintă valoarea estimată a contractelor ce conține si valoarea posibilelor suplimentări), din care: - pentru lotul 1 intre 48.000,00 lei fara TVA si 62.000,00 lei fara TVA; - pentru lotul 2 intre 22.000,00 lei fara TVA si 30.000,00 lei fara TVA; - pentru lotul 3 intre 32.000,00 lei fara TVA si 43.000,00 lei fara TVA; - pentru lotul 4 intre 12.000,00 lei fara TVA si 15.000,00 lei fara TVA. Precizari cu privire la valoarea estimata pentru fiecare lot in parte: i) Valoarea minima a intervalului aferent unui lot de mai sus reprezinta valoarea estimata a contractului pana la data de 31.12.2020, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata a contractului ce contine si valoarea posibilelor suplimentari prevazute la pct. ii) de mai jos; ii) Autoritatea contractanta are dreptul de a prelungi contractul de achizitie publica aferent unui lot, cu o perioada suplimentara de 4 (patru) luni, in conditiile prevazute la art. 165 alin. (1) din Normele aprobate prin H.G. nr. 395/2016 si in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie. Valoarea estimata a acestor suplimentari pentru fiecare lot in parte este urmatoarea: - pentru lotul 1 – 14.000,00 lei fara TVA; - pentru lotul 2 – 8.000,00 lei fara TVA; - pentru lotul 3 – 11.000,00 lei fara TVA. - pentru lotul 4 – 3.000,00 lei fara TVA Autoritatea contractanta va rapunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20
Loturi:
Conform specificatiilor din Caietul de sarcini
Lotul nr. 4 - Servicii de intretinere si reparare, precum si furnizarea si montarea de piese de schimb si accesorii, pentru autovehiculele din dotarea ANCOM (coduri CPV: 50112000-3 si 34300000-0) – Autovehicule Mitsubishi Outlander PHEV – 10 buc.
Servicii de intretinere si reparare, precum si furnizarea si montarea de piese de schimb si accesorii, pentru următoarele autovehicule din dotarea ANCOM: 10 autoturisme Mitsubishi Outlander PHEV, in conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute in Sectiunea 2: Caietul de sarcini.
Conform specificatiilor din Caietul de sarcini
Lotul nr. 2 - Servicii de intretinere si reparare, precum si furnizarea si montarea de piese de schimb si accesorii, pentru autovehiculele din dotarea ANCOM (coduri CPV: 50112000-3 si 34300000-0) - Autovehicule Toyota – 3 buc.
Servicii de intretinere si reparare, precum si furnizarea si montarea de piese de schimb si accesorii pentru următoarele autovehicule din dotarea ANCOM: 2 autoturisme Toyota Land Cruiser, 1 autoutilitară Toyota Hilux, in conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute in Sectiunea 2: Caietul de sarcini.
Conform specificatiilor din Caietul de sarcini
Lotul nr. 3 - Servicii de intretinere si reparare, precum si furnizarea si montarea de piese de schimb si accesorii, pentru autovehiculele din dotarea ANCOM (coduri CPV: 50112000-3 si 34300000-0) – Autovehicule Ford, Volkswagen, Iveco, Nissan, Mercedes Benz – 7 buc.
Servicii de intretinere si reparare, precum si furnizarea si montarea de piese de schimb si accesorii, pentru următoarele autovehicule din dotarea ANCOM: 1 autoutilitară Ford Transit Connect, 1 autoturism Volkswagen Sharan, 1 microbuz Iveco Dailly, 1 autoturism Nissan Pathfinder, 2 autospeciale Mercedes Benz 290 GD, 1 autospecială Mercedes Benz Sprinter, in conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute in Sectiunea 2: Caietul de sarcini.
Conform specificatiilor din Caietul de sarcini
Lotul nr. 1 - Servicii de intretinere si reparare, precum si furnizarea si montarea de piese de schimb si accesorii, pentru autovehiculele din dotarea ANCOM (coduri CPV: 50112000-3 si 34300000-0) – Autovehicule Dacia și Renault – 36 buc.
Servicii de intretinere si reparare, precum si furnizarea si montarea de piese de schimb si accesorii pentru următoarele autovehicule din dotarea ANCOM: 4 autoturisme Dacia Duster Laureate 1,5 DCI, 17 autoturisme Dacia Logan 1,5 DCI, 5 autoturisme Dacia Duster Laureate 1,5 DCI, 3 autoturisme Renault Kadjar Zen Energy DCI, 1 autoutilitară Renault Master, 6 autoturisme Dacia Duster 1,5 DCI, in conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute in Sectiunea 2: Caietul de sarcini.