Servicii de reparare, revizii si intretinere a autovehiculelor si echipamentelor conexe ale acestora -3 loturi

SEAP
ID:
CAN1011498
Data:
06/01/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Timisoara / Timis
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
Valoare:
4.395.791 RON
Descriere:
Servicii de reparare, revizii si intretinere a autovehiculelor si echipamentelor conexe ale acestora. Obiectul procedurii il constituie achizitia serviciilor de reparare revizii si intretinere cu asigurarea pieselor si consumabilelor pentru 52 de autosanitare din dotarea Serviciului de Ambulanta al Judetului Timis, conform cerintelor din caietul de sarcini. Avand in vedere dispozitiile Ordonantei de Urgenta nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publice centralizate, art.4 alin.(2), durata acordului cadru va fi de 24 luni, iar executarea contractelor subsecvente se pot rezilia de catre achizitor in orice moment, fara plata de daune interese,
Loturi:
La atelierul specializat al prestatorului
Servicii de reparatii si intretinere pentru lotul CITROEN,FORD,DACIA
Servicii de reparatii si intretinere pentru lotul CITROEN, FORD, DACIA = 15 buc. Detalii acord cadru pentru CITROEN, FORD,DACIA (Lot 4) Valoarea minima a acordului cadru este de 1 636 000, calculat astfel: 68 166/luna x 24 luni= 1 636 000 lei La un numar de 14 inteerventii /luna x 24 luni (perioada acord cadru) = 336 interventii Valoarea maxima a acordului este de 1 900 000 lei,calculat astfel : 79 166 lei/luna x 24 luni=1 900 000 lei La un numar de 21 interventii/ luna x 24 luni= 504 interventii
La atelierul specializat al prestatorului
Servicii de reparatii si intretinere pentru lotul MERCEDES BENZ
Servicii de reparatii si intretinere pentru lotul MERCEDES BENZ = 19 buc. Detalii acord cadru pentru MERCEDES (Lot 1) Valoarea minima a acordului cadru este de 3 200 000, calculat astfel: 133333/luna x 24 luni= 3 200 000 lei La un numar de 35 inteerventii /luna x 24 luni (perioada acord cadru) = 840 interventii Valoarea maxima a acordului este de 3 430 000 lei,calculat astfel : 142 916 lei/luna x 24 luni=3 430 000 lei La un numar de 45 interventii/ luna x 24 luni= 1080 interventii
La atelierul specializat al prestatorului
Servicii de reparatii si intretinere pentru lotul VOLKSWAGEN
Servicii de reparatii si intretinere pentru lotul VOLKSWAGEN = 18 buc. Detalii acord cadru pentru VOLKSWAGEN (Lot 3) Valoarea minima a acordului cadru este de 1 900 000, calculat astfel: 79 166/luna x 24 luni= 1 900 000 lei La un numar de 15 inteerventii /luna x 24 luni (perioada acord cadru) = 360 interventii Valoarea maxima a acordului este de 2 060 000 lei,calculat astfel : 85 833 lei/luna x 24 luni=2 060 000 lei La un numar de 25 interventii/ luna x 24 luni= 600 interventii