Acord-cadru de servicii de asigurare pentru autovehicule

SEAP
ID:
SCNA1046459
Data:
30/12/2020
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti / Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
66516100-1 - Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)
Valoare:
419.640 RON
Descriere:
Acordul-cadru presupune incheierea de catre asigurator a politelor de asigurare obligatorii pentru 506 buc. autovehicule si asigurari CASCO facultative pentru 95 autovehicule, conform cerintelor tehnice din Caietul de Sarcini. A)Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 8 zile. B)Conform obligatiei prevazute la art.160 alin 2 din Legea 98/2016, modificata si completata, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 5-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A), va pune autoritatea contractanta in imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat la punctul B) si drept urmare orice solicitare de clarificare in termenele mentionate se va considera tardiva.
Loturi:
Bdul Geniului 42B, sector 6, Bucuresti
Default lot
Servicii de asigurare obligatorie si facultativa pentru autovehicule: - cantitati estimate pe perioada acordului-cadru: - pentru servicii de asigurare obligatorie RCA: minim 410 autovehicule / 506 maxim autovehicule - pentru servicii de asigurare facultativa CASCO: minim 81 autovehicule / 95 maxim autovehicule