Acord-cadru de furnizare carburanti auto in bonuri valorice

SEAP
ID:
CAN1026577
Data:
28/12/2020
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
09132100-4 - Benzina fara plumb (Rev.2)
Valoare:
901.102,94 RON
Descriere:
Acord-cadru de furnizare carburanti auto pe baza de bonuri valorice Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 7-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10.
Loturi:
B-dul Geniului 42B, sector 6
BENZINA STANDARD COR 95
Cantitatile estimate a se achizitiona pe perioada acordului-cadru: minim 60.000 litri, maxim 150.000 litri Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza a se achizitiona: 277,800 lei
B-dul Geniului 42B, sector 6
MOTORINA EURO STANDARD
Cantitatile estimate a se achizitiona pe perioada acorului-cadru: cantitate minima 40.000 litri, cantitate maxima 100.000 litri Valoarea estimata celui mai mare contract subsecvent care va fi atribuit: 190.000 lei