Echipamente pentru realizarea unui filtru activ de putere in varianta CAP DE SERIE FAP-0E

SEAP
ID:
CAN1046780
Data:
15/12/2020
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Galati / Galati
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
31711100-4 - Componente electronice (Rev.2)
Valoare:
51.150 RON
Descriere:
Achizitia de „Echipamente pentru realizarea unui filtru activ de putere in varianta CAP DE SERIE FAP-0E”, conform specificatiilor din caietul de sarcini. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor: 15 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare: 10 zile inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare simplificat pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).
Loturi:
250 RON
Str. Stefan cel Mare Nr.3, 800198
Sursa de alimentare pentru filtru activ putere in varianta CAP DE SERIE FAP-0E.
Achizitia publică de furnizare sursa de alimentare pentru realizarea unui filtru activ de putere in varianta CAP DE SERIE FAP-0E - 1buc, conform specificatiilor din caietul de sarcini
37.900 RON
Str. Stefan cel Mare Nr.3, 800198
Subsistem de putere si comanda pentru filtru activ
Achizitia publică de furnizare Subsistem de putere si comanda pentru filtru active 1 buc, conform specificatiilor din caietul de sarcini
14.100 RON
Str. Stefan cel Mare Nr.3, 800198
Analizor portabil de energie electrica
Achizitia publică de furnizare Analizor portabil de energie electrica - 1buc, conform specificatiilor din caietul de sarcini
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro