ACORD-CADRU DE FURNIZARE STATII DE LUCRU PENTRU MISIUNI OPERATIVE

SEAP
ID:
SCNA1037883
Data:
15/12/2020
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti / Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
30213100-6 - Computere portabile (Rev.2)
Valoare:
509.775,05 RON
Descriere:
Achizitia presupune cumpararea de statii de lucru fixe si portabile destinate lucrului in retelele specifice pentru indeplinirea misiunilor operative. Frecventa atribuirii contractelor subsecvente: Se estimeaza a se atribui cate un contract subsecvent in perioadele: iunie-august 2020, septembrie-decembrie 2020 si ianuarie-martie 2021 Ofertanții pot solicita clarificări privind documentatia de atribuire cu cel putin 6 zile înainte de termenul-limită pentru primirea ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari transmise in termenul stabilit pana in a 4-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Loturi:
Bdul Geniului 42B sector 6 Bucuresti
Statii de lucru fixe pentru misiuni operative
Se vor achizitiona estimativ intre 40 si 80 de statii de lucru fixe in functie de necesitatile operative ale autoritatii contractante. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 210.000 lei
Bdul Geniului 42B sector 6 Bucuresti
Statii de lucru mobile pentru misiuni operative
Se vor achizitiona estimativ intre 20 si 40 de statii mobile in functie de necesitatile operative ale autoritatii contractante Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 177.000 lei