Contract de furnizare echipamente informatice (laptopuri, scanere, imprimante) pentru dezvoltarea capabilitatilor tehnice necesare în procesul de recrutare, selectie, evaluare si formare a personalului, in cadrul proiectului POLISE – Implementarea de politici și instrumente moderne pentru selecția și evaluarea resurselor umane în Serviciul de Protectie și Pază din cadrul Programului Operational Capacitatea Administrativă (POCA), cod proiect: 129745

SEAP
ID:
CAN1045667
Data:
30/11/2020
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti / Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
30213000-5 - Computere personale (Rev.2)
Valoare:
140.135 RON
Descriere:
Contract de furnizare echipamente informatice (laptopuri, scanere, imprimante) informatice pentru dezvoltarea capabilitatilor tehnice necesare în procesul de recrutare, selectie, evaluare si formare a personalului, in cadrul proiectului POLISE – Implementarea de politici și instrumente moderne pentru selecția și evaluarea resurselor umane în Serviciul de Protectie și Pază din cadrul Programului Operational Capacitatea Administrativă (POCA), cod proiect: 129745 Achizitia se realizeaza in cadrul activitatii 4.1 a proiectului POLISE. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Loturi:
123.280 RON
Bucuresti
Sisteme de calcul tip laptop.
sisteme de calcul tip laptop, laptop tip 1 - 2 buc, laptop tip 2 - 8 buc.
34.500 RON
Bucuresti
Echipamente de tip scanner de carte, scanner format A3, imprimantă etichete cod QR
echipamente de tip scanner de carte- 1 buc, scanner format A3- 1 buc, imprimantă etichete cod QR- 1 buc