Intocmirea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru înlocuiri de conducte, racorduri (branşamente) şi înființări sisteme de distribuție gaze naturale

SEAP
ID:
CAN1033274
Data:
17/11/2020
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Furnizori:
Tip procedura:
Procedura competitiva cu negociere
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
71322200-3 - Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
Valoare:
296.917,4 RON
Descriere:
Loturi: