Intretinere curenta pe timp de iarna anul I- anul IV a drumurilor nationale / autostrazilor din administrarea D.R.D.P. BUCURESTI - Lot SDN ALEXANDRIA

SEAP
ID:
CAN1043984
Data:
04/11/2020
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
Valoare:
0 RON
Descriere:
Acord cadru pentru servicii avand ca obiect,, Intretinere curenta pe timp de iarna anul I- anul IV a drumurilor nationale / autostrazilor din administrarea D.R.D.P. BUCURESTI - Lot SDN ALEXANDRIA“ A.Conform art. 160 alin. 1 din Legea 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari/informatii suplimentare in legatura cu Documentatia de Atribuire este cu 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. B.Conform art. 160 alin. 2 din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta stabileste doua termene limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare: - primul termen-limita este cu 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor; - al doilea termen-limita este cu 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In functie de complexitatea solicitarilor de clarificare adresate de operatorii economici, pentru care raspunsurile ar trebui publicate la primul termen indicat mai sus, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a publica raspunsurile la clarificarile respective la al doilea termen stabilit in Documentatia de Atribuire. Termenele de raspuns la clarificari au fost stabilite astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analizarea Documentatiei de Atribuire si, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de Autoritatea Contractanta. C.Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A, va pune AC in imposibilitatea de a oferi un raspuns si drept urmare se va considera TARDIVA. D. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://e-licitatie.ro/pub).
Loturi:
raza de activitate a SDN ALEXANDRIA
Default lot
Intretinere curenta pe timp de iarna anul I- anul IV a drumurilor nationale / autostrazilor din administrarea D.R.D.P. BUCURESTI - Lot SDN ALEXANDRIA Valoarea maxima estimata - acord cadru pentru o perioada de 48 luni este de 38.820.743,60 lei fara TVA, astfel: LOT SDN ALEXANDRIA - 38.820.743,60 lei fara TVA Estimarea cantitatilor minime si maxime solicitate pe durata intregului Acord Cadru: Lot – SDN ALEXANDRIA: Montare panouri parazapezi min. 56000 m - max. 64000 m -Demontare panouri parazapezi min. 56000 m - max. 64000 m -Deszapezire mecanica, utilaje min. 128 utilaje - max. 320 utilaje -Informare privind starea drumurilor min. 77312 ore - max. 116160 ore -Dislocari autoutilaje min. 800 km - max. 8000 km Estimarea cantitatilor si valorilor, fara TVA, minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: Lot - SDN Alexandria: Valoarea celui mai mic contract subsecvent : 670.119,30 lei - constand in: Montare panouri parazapezi 5000 m . Demontare panouri parazapezi 5000 m Deszapezire mecanica, utilaje 32 utilaje pentru 15 zile Informare privind starea drumurilor 2880 ore Dislocari autoutilaje 200 km Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 4.935.672,20 lei constand in: Montare panouri parazapezi 16000 m . Demontare panouri parazapezi 16000 m Deszapezire mecanica, utilaje 80 utilaje pentru 75 zile Informare privind starea drumurilor 11520 ore Dislocari autoutilaje 200 km
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro