Achizitie arbori ornamentali

SEAP
ID:
SCNA1044410
Data:
20/10/2020
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Sannicolau Mare / Timis
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
03452000-3 - Arbori (Rev.2)
Valoare:
80.500 RON
Descriere:
Autoritatea contractanta doreste contractarea unui operator economic in vederea atribuirii contractului de achizitie publica avand ca obiect “Achiziție arbori ornamentali” (contractul cuprinde furnizarea de arbori ornamentali pentru realizarea plantarilor de aliniamente stradale in spatiile verzi din Orașul Sânnicolau Mare). Se va contracta furnizarea a 350 buc arbori ornamnetali în baza documentației încărcate în SEAP, in termen de maxim 5 de zile de la data comenzi/ comenzilor ferme trimise de autoritatea contractanta furnizorului, dupa semnarea contractului, conform cerintelor minime obligatorii prevazute in caietul de sarcini, parte integranta a prezentei documentații de atribuire. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta in anuntul de participare simplificat – Sectiunea I.1), respectiv numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 3 zile. Raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire vor fi publicate în SEAP, la Sectiunea ”Solicitari de clarificari/Intrebari/comunicari” din cadrul anuntului de participare simplificat. Autoritatea contractanta stabileste urmatorul termen-limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare: termenul limita este: 1 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor precizata in anuntul de participare simplificat.
Loturi:
Orasul Sannicolau Mare
Default lot
Se va contracta furnizarea a 350 buc arbori ornamentali (Acer platanoides ”Crimson King”, 8/10, balot, coroana formata) în baza documentației încărcate în SEAP, in termen de maxim 5 de zile de la data comenzi/ comenzilor ferme trimise de autoritatea contractanta furnizorului, dupa semnarea contractului, conform cerintelor minime obligatorii prevazute in caietul de sarcini, parte integranta a prezentei documentații de atribuire. Valoarea estimata totala pentru prezentul contract este de 87.500,00 lei, excl. TVA