2017 –C/I/RK- 3417 - „Lucrări de reabilitare infrastructură în cazarma 3417 Constanța”

SEAP
ID:
CAN1040976
Data:
16/09/2020
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Focsani
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
Valoare:
24.388.681,62 RON
Descriere:
Prin acest contract se vor achiziționa lucrări - proiectare și execuție lucrări a căror valoare estimată este următoarea: ACTIVITATEA TOTAL C I RK TOTAL GENERAL PROIECTARE 25.640,85 468.231,79 3.419,36 497.292,00 ASISTENȚĂ TEHNICĂ 8.332,81 176.709,79 1.111,23 186.153,83 EXECUȚIE LUCRĂRI 1.138.817,95 24.535.398,58 151.868,11 25.826.084,64 TOTAL 1.172.791,61 25.180.340,16 156.398,70 26.509.530,47 - Clarificările se pot solicita cu 5 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va comunica tuturor operatorilor economici răspunsurile la întrebările de clarificare primite – însoţite de întrebările aferente – luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective, prin publicarea acestora pe site-ul www.e-licitatie.ro - SEAP - în cadrul anunțului de participare aferent prezentei proceduri în secţiunea „Documentaţii şi clarificări”. Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor cu 3 zile.
Loturi:
Localitatea Constanța Cazarma 3417 Constanța
Default lot
„Lucrări de reabilitare infrastructură în cazarma 3417 Constanța” (proiectare și execuție lucrări) cod proiect: 2017 –C/I/RK- 3417