Modernizare DJ 612, Rădoiești (DJ 601C) – Săceni (DJ612A), km 64+371 – km 76+172 ( L= 11,801 km)

SEAP
ID:
CAN1040797
Data:
11/09/2020
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Alexandria
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
Valoare:
22.939.395,91 RON
Descriere:
Servicii de proiectare tehnica, execuție lucrări (C+M) și asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 612, Rădoiești (DJ 601C) – Săceni (DJ612A), km 64+371 – km 76+172 ( L= 11,801 km)”, conform caietului de sarcini. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 21 zile. In masura in care solicitarile de clarificari au fost adresate in acest temen, autoritatea contractantă va răspunde acestor solicitari înainte cu 10 zile față de data limită de depunere a ofertelor.
Loturi:
DJ 612, Rădoiești (DJ 601C) – Săceni (DJ612A), km 64+371 – km 76+172
Default lot
Servicii de proiectare tehnica, execuție lucrări (C+M) și asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor pentru obiectivul Modernizare DJ 612, Rădoiești (DJ 601C) – Săceni (DJ612A), km 64+371 – km 76+172 ( L= 11,801 km), conform caietului de sarcini. Valoarea estimata a contractului este de 24.632.982 lei, fără TVA, din care: - servicii de proiectare = 644.782 lei, fara TVA; - executie lucrari (C+M) =23.873.278 lei, fara TVA (din care devieri/relocari utilitati-120.000 lei, fara TVA); - asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor = 114.922 lei, fara TVA.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro