P.T. ȘI EXECUȚIE –ÎNFIINȚARE CRESĂ ÎN MUNICIPIUL CODLEA

SEAP
ID:
SCNA1004240
Data:
19/04/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Codlea / Brasov
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
Valoare:
5.176.540,81 RON
Descriere:
PT și execuție ,,INFIINTARE CRESA ÎN MUNICIPIULUI CODLEA – JUD. Braşov" este un contract care se va desfasura pe mai multe etape, respectiv: Etapa 1 Servicii de proiectare faza Proiect tehnic (PT), Detalii de execuție(DE) pentru obiectivul de ,, INFIINTARE CREȘĂ ÎN MUNICIPIULCODLEA – JUD. Braşov" Etapa 2 Construirea propriu-zisă a obiectivului de investiții,, INFIINTARE CREȘĂ ÎN MUNICIPIUL CODLEA – JUD. Braşov" Etapa 3(simultan cu etapa 2) Asistența tehnică pe perioada execuției lucrărilor Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 8 zile. Autoritatea contractanta va raspunde clarificarilor in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, conf. art. 161 alin(2) Legea 98/2016, modificata prin OUG 45/2018.
Loturi:
Str. Closca nr. 26, Codlea, jud. Brasov.
Default lot
Cap.1 –Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 97.427 lei. Cap2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 158.469 lei Cap 3.1- studii de teren 6.500 lei Cap.3.2 –Documentatii suport, chelt.pt obtinere avize, acorduri, autorizatii 12.057 lei Cap.3.5- Proiectare 90.426 lei Cap.3.8.1 – asistenta tehnica din partea proiectantului 14.770 lei Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza 3.861.828 lei, din care - Dotari 467.973 lei - Utilaje, echipamente care necesita montaj 316.390 lei Cap.5.1 - organizare de santier 75.355 lei Cap.5.2.5- taxe pentru acorduri, avize conformAC 60.2840lei