Contract de furnizare autoturisme

SEAP
ID:
CAN1039474
Data:
26/08/2020
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
34111200-0 - Berline (Rev.2)
Valoare:
2.398.300 RON
Descriere:
Furnizare autoturisme, conform cerintelor din documentatia de atribuire. Numarul zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul de mai sus, raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari va fi transmis in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Loturi:
588.235,3 RON
U.M. 02456 Bucuresti
Autoturism de teren clasa de echipare A
Autoturism de teren clasa de echipare A Cantitatea: 2 complete Complet = Autoturism de teren clasa de echipare A, echipat conform cerintelor din caietul de sarcini si specificatia tehnica ST-G.20-2954.v.1.
420.168,06 RON
U.M. 02456 Bucuresti
Autoturism de oras clasa de echipare B
Autoturism de oras clasa de echipare B Cantitatea: 2 complete Complet = Autoturism de oras clasa de echipare B, echipat conform cerintelor din caietul de sarcini si specificatia tehnica ST-G.20-3843.v.1.
1.196.638,66 RON
U.M. 02456 Bucuresti
Autoturism de oras clasa de echipare A
Autoturism de oras clasa de echipare A Cantitatea: 2 complete Complet = Autoturism de oras clasa de echipare A, echipat conform cerintelor din caietul de sarcini si specificatia tehnica ST-G.20-2953.v.1.
739.495,8 RON
U.M. 02456 Bucuresti
Autoturism 6 loturi clasa de echipare B
Autoturism 6 loturi clasa de echipare B Cantitatea: 2 complete Complet = Autoturism 6 loturi clasa de echipare B, echipat conform cerintelor din caietul de sarcini si specificatia tehnica ST-G.20-3921.v.1.