Servicii de proiectare (PT+DDE), Servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuţie lucrări aferent Proiectului „Reabilitarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța”Cod SMIS 116053

SEAP
ID:
SCNA1041388
Data:
20/08/2020
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Constanta
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45212314-0 - Lucrari de constructii de monumente istorice sau memoriale (Rev.2)
Valoare:
12.091.090,94 RON
Descriere:
Obiectul achizitiei constă în atribuirea unui contract de “Servicii de proiectare (PT+DDE), Servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuţie lucrări aferent Proiectului „Reabilitarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța”, Cod SMIS 116053 finantat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţie 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Operaţiunea: ”Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii culturale” . Cerințele specifice sunt prezentate în caietul de sarcini și documentaţia tehnico-economică aprobată, pusă la dispoziție de autoritatea contractantă. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute de art.221 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare: 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la Sectiunea I.3. din Fisa de date, respectiv 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Loturi:
Constanta
Default lot
Descrierea obiectului achiziției publice: “Servicii de proiectare (PT+DDE), Servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuţie lucrări aferent Proiectului „Reabilitarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța”, Cod SMIS 116053 finantat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţie 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Operaţiunea: ”Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii culturale” . Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în caietul de sarcini și documentaţia tehnico-economică aprobată, pusă la dispoziție de autoritatea contractantă. Valoarea estimata este structurata astfel: Servicii de proiectare: 330.800,00 lei fără TVA; Servicii asistenţă tehnică: 172.800,00 lei fără TVA; 7.500 lei fără TVA - asigurarea supravegherii arheologice la lucrări de săpătură; Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului: 315.000,00 lei fără TVA; Cheltuieli pentru investiția de bază: 12.035.568,30 lei fără TVA (includ si dotările cuprinse in Anexa nr. 1 la caietul de sarcini); Alte cheltuieli: 270.705,03 lei fără TVA - cheltuieli aferente organizării de șantier. Cheltuieli diverse şi neprevăzute: 1.339.862,79 lei fără TVA. Nota: Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse şi neprevăzute precizată în buget (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcţie de necesităţi, prin modificarea contractului în condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, privind achiziţiile publice.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro