ACORD-CADRU pentru servicii de revizie și reparație a autovehiculelor din parcul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramures.

SEAP
ID:
SCNA1030374
Data:
31/07/2020
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Baia Mare
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
Valoare:
122.503,45 RON
Descriere:
Acordul-cadru are ca obiect revizia şi reparația unui nr. de 69 autospeciale din parcul auto al I.S.U.J. Maramures structurat pe 15 loturi după cum urmează: Lotul 1. – Servicii de revizii şi reparații a autovehiculelor marca MERCEDES BENZ Lotul 2. – Servicii de revizii şi reparații a camioanelor marca MERCEDES BENZ Lotul 3. – Servicii de revizii şi reparații a autovehiculelor marca VOLKSWAGEN Lotul 4. – Servicii de revizii și reparaţii a autovehiculelor marca DACIA Lotul 5. – Servicii de revizii şi reparații a autovehiculelor marca NISSAN Lotul 6. – Servicii de revizii şi reparații a autovehiculelor marca OPEL Lotul 7. – Servicii de revizii şi reparații a camioanelor marca IVECO Lotul 8. – Servicii de revizii şi reparații a camioanelor marca MAN Lotul 9. – Servicii de revizii şi reparații a autovehiculelor marca RENAULT Lotul 10. – Servicii de revizii şi reparații a camioanelor marca RENAULT Lotul 11. – Servicii de revizii şi reparații a camioanelor marca AB Lotul 12. – Servicii de reparaţii a camioanelor marca ROMAN Lotul 13. – Servicii de revizii şi reparații a camioanelor marca STEYR Lotul 14. – Servicii de revizii şi reparații a autovehiculelor marca DACIA în garanţie Lotul 15. – Servicii de revizii şi reparații a autovehiculelor marca VOLKSWAGEN în garanţie Obiectul acordului cadru a fost divizat pe loturi pentru a adapta dimensiunea contractelor individuale rezultate, astfel incat sa corespunda mai bine nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici. In acest sens se vor incheia acorduri cadru, pentru fiecare lot în parte.În derularea contractului se va avea în vedere faptul că orice serviciu de reparație / revizie autovehicule va fi achiziționat doar în baza unui contractant subsecvent, semnat de către reprezentanții legali ai parților, numai în limita fondurilor alocate pentru anul bugetar.În situația în care după atribuirea acordului cadru, fondurile alocate pentru anul bugetar sunt sub pragurile estimate, autoritatea contractanta nu-si asuma obligatia de a executa serviciile de reparație și revizie autovehicule la valoarea maxima prezentate în caietul de sarcini.Acordul-cadru, ca modalitate specială de atribuire a unui contract de achiziție publică, conține cantităti estimate, care autoritatea contractanta apreciază că le va achizitiona ulterior, cantitati care apar la nivelul documentatiei de atribuire a respectivului acord cadru, autoritatea contractanta avand obligatia, ulterior, la momentul încheierii contractelor subsecvente, de a stabili cantitatile fixe ce vor fi achizitionate in cadrul respectivului contract subsecvent.Serviciile si produsele aferente executării serviciilor de reparație / revizie autovehicule ce se vor achiziționa trebuie să îndeplinească în totalitate cerințele minime ale specificațiilor tehnice asa cum sunt prevăzute în Caietul de sarcini.
Loturi:
In zona metropolitana Baia Mare
Lotul 11. – Servicii de revizie și reparaţie a camioanelor marca AB
Achiziția de servicii de revizie şi de reparație a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe, a pieselor, a accesoriilor pentru vehicule, precum şi a motoarelor de vehicule, cu încheierea de acorduri – cadru
In zona metropolitana Baia Mare
Lotul 15. Serviciul de revizie si reparatie a autovehiculelor marca VOLKSWAGEN în garantie
Achiziția de servicii de revizie şi de reparație a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe, a pieselor, a accesoriilor pentru vehicule, precum şi a motoarelor de vehicule , cu încheierea de acorduri – cadru
In zona metropolitana Baia Mare
Lotul 6. – Servicii de revizie și reparaţie a autovehiculelor marca OPEL
Achiziția de servicii de revizie şi de reparație a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe, a pieselor, a accesoriilor pentru vehicule, precum şi a motoare de vehicule cu încheierea de acorduri – cadru
In zona metropolitană Baia Mare
Lotul 1. – Servicii de revizie și reparaţie a autovehiculelor marca MERCEDES BENZ
Achiziția de servicii de revizie şi de reparație a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe, a pieselor, a accesoriilor pentru vehicule, precum şi a motoarelor vehiculelor , cu încheierea de acorduri – cadru
In zona metropolitana Baia Mare
Lotul 3. – Servicii de revizie și reparaţie a autovehiculelor marca VOLKSWAGEN
Achiziția de servicii de revizie şi de reparație a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe, a pieselor, a accesoriilor pentru vehicule, precum şi a motoarelor de vehicule cu încheierea de acorduri – cadru
In zona metropolitana Biaa Mare
Lotul 8. – Servicii de revizie și reparaţie a camioanelor marca MAN
Achiziția de servicii de revizie şi de reparație a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe, a pieselor, a accesoriilor pentru vehicule, precum şi a motoarelor de vehicule , cu încheierea de acorduri – cadru
In zona metropolitana Baia Mare
Lotul 14. Serviciul de revizie si reparatie a autovehiculelor marca DACIA în garantie
Achiziția de servicii de revizie şi de reparație a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe, a pieselor, a accesoriilor pentru vehicule, precum şi a motoarelor de vehicule, cu încheierea de acorduri – cadru
In zona metropolitana Baia Mare
Lotul 12. – Servicii de revizie și reparaţie a camioanelor marca ROMAN
Achiziția de servicii de revizie şi de reparație a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe, a pieselor, a accesoriilor pentru vehicule, precum şi a motoarelor de vehicule, cu încheierea de acorduri – cadru
In zona metropolitană Baia Mare
Lotul 2. – Servicii de revizie și reparaţie a camioanelor marca MERCEDES BENZ
Achiziția de servicii de revizie şi de reparație a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe, a pieselor, a accesoriilor pentru vehicule, precum şi a motoarelor vehiculelor cu încheierea de acorduri – cadru
}n zona metropolitana Baia Mare
Lotul 4. – Servicii de reparaţie a autovehiculelor marca DACIA
Achiziția de servicii de revizie şi de reparație a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe, a pieselor, a accesoriilor pentru vehicule, precum şi a motoarelor de vehicule, cu încheierea de acorduri – cadru
In zona metropolitana Baia Mare
Lotul 5. – Servicii de revizie și reparaţie a autovehiculelor marca NISSAN
Achiziția de servicii de revizie şi de reparație a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe, a pieselor, a accesoriilor pentru vehicule, precum şi a motoarelor de vehiculel cu încheierea de acorduri – cadru
In zona metropolitana Baia Mare
Lotul 13. – Servicii de reparaţie a camioanelor marca STEYR
Achiziția de servicii de revizie şi de reparație a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe, a pieselor, a accesoriilor pentru vehicule, precum şi a motoarelor de vehicule cu încheierea de acorduri – cadru
In zona metropolitana Baia Mare
Lotul 9. – Servicii de revizie și reparaţie a autovehiculelor marca RENAULT
Achiziția de servicii de revizie şi de reparație a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe, a pieselor, a accesoriilor pentru vehicule, precum şi a motoarelor de vehicule, cu încheierea de acorduri – cadru