BRANSAMENTE LA RETEAUA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CHIAJNA

SEAP
ID:
SCNA1038335
Data:
18/06/2020
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Chiajna
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45332000-3 - Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)
Valoare:
0 RON
Descriere:
Obiectul acordului-cadru consta in realizarea de bransamente la reteaua de alimentare cu apa in comuna Chiajna. Alimentarea cu apa potabila a bransamentelor se va realiza prin conectarea la reteaua de distributie stradala aflata in prezent in executie. In Anexa 1 se prezinta centralizatorul categoriilor de lucrari maxime si minime estimate a se realiza pe durata implementarii acordului-cadru (24 luni), precum si cantitatile estimate a se realiza in cadrul celui mai mare/celui mai mic contract subsecvent. La incheierea fiecarui contract subsecvent, autoritatea contractanta va stabili concret lucrarile care se vor executa si perioada de derulare a acestora, inclusiv echipamentele ce urmeaza a se monta. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limta de depunere a ofertelor cu 7 zile.
Loturi:
Comuna CHIAJNA, judetul ILFOV
Default lot
Acordul-cadru presupune realizarea bransamentelor la reteaua de alimentare cu apa in comuna Chiajna. Alimentarea cu apa potabila a bransamentelor se va realiza prin conectarea la reteaua de distributie stradala. In Anexa 1 se prezinta cantitatile maxime si minime estimate a se executa pe durata acordului-cadru, dar si in cadrul contractelor subsecvente. Valoarea estimata a acordului-cadru (corespunzatoare cantitatilor maxime a fi realizate): 8.888.632,7 lei (fara TVA). Mentionam ca nu se vor atribui contracte subsecvente diferite unele de celelalte (ca tip, scop si natura). Nota: Contractele subsecvente vor fi încheiate în functie de necesitatile efective, respectiv realizarea retelei de alimentare cu apa potabila, consumatorii prezenti si viitori precum si fondurile bugetare ce pot fi disponibilizate. Cantitatile minime si maxime mentionate reprezinta estimari ale cantitatilor care ar putea fi solicitate pe întreaga durata a acordului-cadru, acestea putând fi mai mici, egale sau mai mari fata de cele estimate, în functie de necesitatile autoritatii contractante, dar si functie de situatia Valoarea estimata a acordului - cadru (corespunzatoare cantitatilor maxime a fi realizate): 8.888.632,7 lei fara TVA, din care: C+M 6.515.827,6 lei si O.S.:228.053,9 lei
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro