Lucrari pentru obiectivul ,, Intretinere si reparatii strazi de pamant in zona de Est a orasului Zimnicea"

SEAP
ID:
SCNA1037503
Data:
28/05/2020
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Zimnicea / Teleorman
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
Valoare:
1.734.298,98 RON
Descriere:
Lucrari pentru obiectivul de investiții ,, Intretinere si reparatii strazi de pamant in zona de Est a orasului Zimnicea" Lucrarile de drum ce fac obiectul prezentei documentatii au o lungime totala de 11.024,0 m pe urmatoarele tronsoane:: •Tronson Duzilor intre Mircea Voda si Tineretului Tronson Zorilor intre Mircea Voda si Tineretului Tronson Calugareni intre Mircea Voda si Tineretului Tronson Cetate intre Mircea Voda si Tineretului Tronson Rovine intre Mircea Voda si Tineretului Tronson M.R.Paraschivescu intre Mircea Voda si Tineretului Tronson Plevnei intre Mircea Voda si Daciei Tronson Daciei intre Mircea Voda si Tineretului Tronson Imp. Traian intre Mircea Voda si Dunarii Tronson Dunarii intre Imp. Traian si Republicii Tronson Libertatii intre Daciei si Republicii Tronson Plopilor intre Imp. Traian si Republicii Tronson Tineretului intre Duzilor si Giurgiului Tronson Grivita intre Giurgiu si Plevnei Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 10 zile. Termenul limita exprimat in numar de zile in care AC va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari conform obligatiei prevazute la art. 160, alin.(2) din Legea nr. 98/2016, astfel cum a fost modificat prin OUG 107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice, este de 6 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea a ofertelor.
Loturi:
Orasul Zimnicea- Zona de est
Default lot
Valoarea estimată pentru achiziționarea executiei de lucrari pentru acest obiectiv de investitii este de 2.067.904,83 lei fara TVA. La stabilirea valorii estimate s-au avut in vedere sumele, astfel : - Lucrari aferente componentei principale a contractului 2.067.904,83 lei fără TVA; Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, pentru situatiile in care sunt incidente dispozitiile art. 221 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, nu au fost prevazute in cadrul devizului general Diverse si neprevazute.